Αρωματισμένο νερό: guest post on glow blog

Leave a comment
φρούτα/fruits, media

2013_032

Μπορείτε να διαβάσετε το guest post μου με θέμα “Αρωματισμένο νερό” στο blog του περιοδικού Glow στη στήλη Taste, που επιμελείται ο Δημήτρης Κοπαράνης.

www.glow.gr/blog/guest-editor/αρωματισμένο-νερό

Flavored waters: guest post on glow blog

You can check out my guest post on Glow blog under the category Taste, edited by Dimitris Koparanis. It is written in greek only, but you can see photos of my favorite combinations

  • cucumber-lemon-mint
  • watermelon-basil
  • blackberries-lemon

Prepare your favorite ingredients and put them in a pitcher. Add plain or sparkling water and cover. Leave for at least one hour. The longer you leave your waters, the more intense the flavor.

Prepare your water and leave it in the fridge overnight for a cool and refreshing drink first thing in the morning.

www.glow.gr/blog/guest-editor/αρωματισμένο-νερό

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s